Fugiranje i zbijanje površine opločnika

Nakon pripreme podloge za postavljanje opločnika i postavljanja i rezanja opločnika slijede posljednji koraci – fugiranje te zbijanje površine.

Izbor širine fuge

Širina fuge mora iznositi 3 – 5 mm kod debljine opločnika do 10 cm. Kod posebnih konstrukcija gdje se koristi opločnik velikog formata, širina fuge može biti i veća.

Odgovarajuća širina fuge je važna zbog sljedećeg:
• Na fugama se niveliraju neizbježna i dopustiva odstupanja duljine i širine
• Omogućuje cjelovitu i izdržljivu ispunu fuga, zahvaljujući čemu opločnici međusobno rade
• Samo fugirana površina postiže potrebnu čvrstoću

Za fugiranje treba uvijek koristiti čisti kvarcni pijesak bez primjesa željeza, a praksa je pokazala da su najbolje granulacije 0,3-0,6 mm, 0,3-1,2 mm, 0,1-1,3 mm.

UPOZORENJE!
UKOLIKO RAZMAK IZMEĐU POJEDINIH ELEMENATA NIJE DOVOLJNO ŠIROK, NAKON NEKOG VREMENA RUB OPLOČNIKA MOŽE SE OŠTETITI. NE SMIJE SE KORISITI NEFUGIRANA POVRŠINA!

Većina proizvoda ima distancere koji definiraju širinu fuge i omogućuju stabilnu površinu pri opterećenju.

 

Materijal za fugiranje

Materijal za fugiranje mora biti odgovarajuće kvalitete da bi mogao u najvećem mogućem stupnju popuniti fuge. Veća zrnca mogu se zaglaviti između stijenki opločnika, što uzrokuje nepravilnu ispunu spojeva. Dok presitan pijesak može duže zadržavati vlagu pa samim time uzrokovati i pojavu cvjetanja vapnenca.

Pijesak treba biti suh, bez dodatka gline, vapnenca i biljaka. Glina može uzrokovati trajna onečišćenja opločnika što je posebno vidljivo na svijetlim elementima.

U svakom slučaju materijali za podlogu i za fugiranje trebaju biti prilagođeni jedni drugima u smislu stabilnosti i filtracije. Samo tada, voda koja se ulijeva u fuge, zajedno s dinamičkim opterećenjima neće uzrokovati ispiranje sitnih čestica, premještanje pijeska, što bi rezultiralo nestajanjem materijala za fugiranje.

PODSJETNIK
Za fugiranje su predviđeni kvarcni pijesci granulacije 0,3 – 0,6 mm, 0,3 – 1,2 mm, 0,1 – 1,3 mm ili 0,3 – 1,2 mm. Ukoliko kvarcni pijesak sadržava puno sitnih čestica (“nule”), veliki dio tog pijeska ući će u podlogu te je potrošnja pijeska veća kao i zadržavanje vlage.

Ispuna spojeva

Materijal za fugiranje treba ravnomjerno raznositi tvrdom četkom sve dok na površini ne postane vidljiv višak. Nepotrebni materijal treba maknuti prije zbijanja. U slučaju potrebe, nakon zbijanja ponoviti fugiranje.

Ispuna fuga ima mjerljiv utjecaj na stabilnost opločnika. Bez potpune ispune fuga, opločnici nisu pravilno složeni, a površina nije odgovarajuće nosivosti. Smatra se da je fuga sasvim popunjena pri ispuni do cijele visine opločnika.

 

Zbijanje površine

Površinu se zbija nakon fugiranja ravnomjerno po cijeloj plohi, od krajeva prema sredini, a potom uzdužno. Proces se ponavlja do trenutka dok ne dobijemo planiranu razinu površine te stabilnost elemenata.
Ukoliko zbijamo površinu koja nema bočnih ograničenja, krajeve svakako treba zaštititi od pomicanja.

UPOZORENJE!
NE SMIJE SE ZBIJATI OPLOČNIKE BEZ ISPUNE. ZA ZBIJANJE NE KORISTIMO VIBRACIONE VALJKE.

Za zbijanje koristimo vibro ploču. Taj stroj ima čeličnu ploču koja kod rada sa opločnicima mora biti zaštićena gumenom pločom. To štiti od abrazije i mrvljenja rubova opločnika te sprječava nastajanje mrlja koje se naknadno teško uklanjaju.


Strojevi za zbijanje trebali bi biti prilagođeni vrsti opločnika.
Uvijek prije zbijanja opločnike treba uredno pomesti i trebaju biti suhi da ne bi nastajale promjene u boji.
Smatra se da je postavljanje opločnika dovršeno nakon zbijanja sa sasvim popunjenim fugama te zatvaranjem fuga.

PODSJETNIK!
Opločnike se smije zbijati samo na suho nakon fugiranja i uz korištenje zaštite za vibro ploču.

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri izboru opločnika, kontaktirajte nas na info@jax.hr ili posjetite našu poslovnicu JAX Kukuljanovo!

_

Izvor sadržaja: Semmelrock

Pregled Semmelrock proizvoda

PODIJELI

U utorak 30.04. web stranica Jax.hr će biti nedostupna od 10:00h - 17:00h