Kako pripremiti podlogu za postavljanje opločnika?

Kako pripremiti podlogu za postavljanje opločnika?

Opločavanje površina opločnicima prikladno je za razne vrste prometnih površina, kako privatnih tako i javnih.

Preporučuje se podloga od lomljenog zrna granulacije 4-8 mm te fugiranje kvarcnim pijeskom.

Na to kako će se opločnik ponašati pod utjecajem prometnog opterećenja, utječu:

  • vrsta tla
  • vrsta nosivog sloja
  • način fugiranja
  • oblik i veličina opločnika
  • shema postavljanja

1. Označavanje površine

Položaj i visinu površine označavamo kolcima ili šipkama na koje, na određenoj visini vežemo žicu ili konopac koji će označavati gornju granicu površine u nastajanju.

2. Iskop

Iskop se treba raditi do dubine smrzavanja, ovisno o vrsti tla, predviđenom opterećenju te vrsti i debljini opločnika. Kod manjih površina ovaj se posao može obaviti ručno, dok veće investicije zahtijevaju profesionalnu opremu.

Kod rahlijeg tla tj. elastičnih glina ili humusa koji sadrže organske elemente, treba otklanjati zemlju sve dok se ne dođe do stabilne podloge. Tla koja imaju tendenciju širenja za vrijeme smrzavanja, zahtijevaju još dublji iskop (preko 50 cm). U takvom slučaju zemlju se mijenja stabilnijim materijalom. Za to se koristi šljunak granulace 0-63 mm za donji nosivi sloj te 0-32 mm za gornji nosivi sloj.

Određujući dubinu iskopa treba odrediti gra­nicu smrzavanja tla. Dubina smrzavanja u pri­morskim krajevima iznosi 40-60 cm, u konti­nentalnim nizinskim krajevima 80-120 cm, u planinskim krajevima do 140 cm.

Iskop tla na određenu dubinu štiti opločnik od oštećenja do kojih može doći zbog smrzavanja oborin­skih voda.

3. Poravnanje terena

Slijedi faza poravnavanja i oblikovanja tla u skladu s niveliranjem planirane površine. U ovoj fazi se određuju i svi eventualni zavoji, račvanja i razlike u visini razine.

Nagib: poprečni i uzdužni standardno iznose od 0,5 do 3%.

Vrijednost nagiba površine uvjetovana je načinom isušivanja tla (drenaže).

Za pravilno izvođenje radova na manjoj površini dovoljne su aluminijska letva i libela, dok će za veće površine biti potreban nivelator i strojevi za izgradnju cesta.

4. Drenaža

U fazi pripreme podloge, važno je izvesti točan poprečni nagib (0,5%) , uzdužni nagib (0,5%) te izvršiti instalaciju predviđenog drenažnog sustava.

Osim korištenja drenažnih slojeva šljunka ili drenažnih cijevi, na tržištu postoji niz rješenja za upravljanje oborinskim vodama (npr. Pipelife sustavi Raineo, Stormbox itd.)

5. Nosivi sloj

Pravilna priprema nosivog sloja je neophodna da bi se moglo ispravno postaviti opločnike.

Nosivi sloj postavljamo na ranije pripremljenom i sabijenom tlu. Za postavljanje koristimo lomljeni šljunak, koji omogućuje nesmetano otjecanje vode u zemlju bez sadržaja zemlje (zadržava vlagu), a također i jednostavnu montažu i demontažu u slučaju oštećenja pojedinačnih elemenata ili nužnosti da se dođe do tla npr. zbog postavljanja cijevi.

Postavljanje debljeg nosivog sloja izvodi se u nekoliko faza što omogućava dobivanje jednolične gustoće i zbijenosti.

KOD VELIKIH POVRŠINA I VELIKIH OPTEREĆENJA; PREPORUČA SE DA PRIPREMU PODLOGE OBAVI TVRTKA KOJA JE ZA TO SPECIJALIZIRANA.

6. Ugradnja rubnjaka i palisada

Opločnici zahtijevaju stabilne rubnjake koji će ojačati rubove i stabilizirati površinu. Za tu svrhu, JAX u ponudi ima Semmelrock dodatne elemente: cestovne rubnjake, parkovne rubnjake, kanalice i palisade.

7. Podloga opločnika

Glavni zadatak podloge je omogućiti stabilno nasjedanje opločnika i poravnavanje eventualne razlike u visini pojedinačnih elemenata.

Ovaj sloj izvodi se od tucanika 4-8 mm, debljina sloja od 3-5 cm, i ne sabija se, već se samo izravnava letvom, pazeći pri tom na zadržavanje odgovarajućih nagiba. Ne preporuča se za podlogu opločnika koristiti okruglo riječno zrno!

Materijal koji se koristi treba biti kvalitetan, odnosno, takav koji će dozvoliti zbijanje opločnika tj. poravnavanje dozvoljene tolerancije visine elemenata.

Nakon zbijanja površine opločnika podloga treba ostati dovoljno rahla i propusna za vodu te ne smije propadati u nosivi sloj. Mora postojati stabilnost filtracije u odnosu na sljedeći nosivi sloj bez veziva.

NERAVNA PODLOGA PRIJE ZBIJANJA REZULTIRA NERAVNOM POVRŠINOM OPLOČNIKA NAKON ZBIJANJA

Debljina podloge nakon zbijanja površine treba iznositi od min. 3 cm do max. 5 cm. Nedozvoljene razlike u debljini podloge mogu izazvati izobličenja već u procesu zbijanja. Ova izobličenja će se s vremenom povećavati zbog prometnog opterećenja. Materijal korišten za podlogu ne smijemo koristiti da bismo poravnali nosivi sloj.

U idućim blog savjetima, dati ćemo Vam sve informacije o postavljanju i rezanju opločnika te fugiranju. Pratite naše društvene mreže i web stranicu za još savjeta.

Izvor: Semmelrock

PODIJELI