Izolacije za podne obloge – podjela i vrste

Prilikom odabira podne obloge važno je kupiti i odgovarajuću podlogu, odnosno podnu izolaciju koja će se polagati prije podne obloge.

Podovima se smatraju sve površine u stambenim, komercijalnim i javnim objektima po kojima hodamo.

Kada se odaberu i kupe najbolje podne obloge, kvaliteta i funkcionalnost neće se postići ukoliko se iste ne postave na odgovarajuću podnu izolaciju. Jednako tako, važno se pridržavati i proizvođačevih uputa za postavljanje.

Dobro postavljene podne obloge na kvalitetno postavljene odgovarajuće podloge jamče kvalitetu, funkcionalnost i dugotrajnost.

Neke od važnih karakteristika podnih izolacija su:

  • Niveliranje manjih neravnina na postojećoj podlozi
  • Zaštita plivajućih podnih obloga od trenja stvorenog prilikom hodanja
  • Zaštita podnih obloga od uleknuća uzrokovanih teškim namještajem
  • Visoka zaštita podnih obloga od vlage
  • Visoka zaštita podnih obloga od zvuka – smanjenje zvuka hodanja u prostoriji i smanjenje zvuka u prostorijama ispod
  • Visoka toplinska i hidro izolacija

Podne izolacije se mogu osnovno podijeliti na dva načina:

  1. Prema vrsti podne obloge
  2. Prema vrsti potrebne izolacije

1. PODJELA PREMA VRSTI PODNE OBLOGE

Prema vrstama dostupnih podnih obloga podloge se mogu podijeliti na tri kategorije:

1.1. ZA LAMINATNE PODNE OBLOGE

Za laminatne podne obloge odgovarajuća podloga je ključan segment prilikom postavljanja jer reducira udarce i vibracije pritom smanjujući buku nastalu prilikom hodanja po podu te produljuje životni vijek laminatnih podnih obloga čuvajući ih od trošenja i oštećenja.

mamut matterhorn

Podloge za laminat se razlikuju po svojoj debljini koja se kreće od 1-7 mm, po vrsti materijala koji može biti ekstrudirani polistiren – XPS, polietilen visoke gustoće – PEHD, poliuretansko-mineralni – PUM ili pluto te po obliku koji može biti rolni, harmonikaški ili pločasti.

1.2. ZA PARKETNE PODNE OBLOGE

Za parketne podne obloge vrijede jednake upute i karakteristike za podne izolacije kao i kod laminatnih podnih obloga.

1.3. ZA VINILNE PODNE OBLOGE

Kod vinilnih podnih obloga je izuzetno važno da podloga bude predviđena i odgovarajuća za takvu vrstu podne obloge. Podloga služi kao zaštita podnih ploča –  štiti pod od baznih mikrooštećenja te štiti sustave zaključavanja odnosno click sistem podnih ploča.

Kod odabira podne izolacije za vinilne podne obloge jako je važno da ona zadovoljava testne norme koje moraju biti, a ključna norma je CS – TLAČNA ČVRSTOĆA koja označava statička opterećenja i izražava se u kPa te minimalna vrijednost podne izolacije mora biti od 200 kPa pa na više.

Debljine za vinilne podne obloge se kreću od 1-2 mm, a na tržištu se mogu kupiti ili XPS – polistiren ili PUM – poliuretansko-mineralne podne izolacije.

2. PODJELA PREMA VRSTI POTREBNE IZOLACIJE

Prema vrsti potrebne izolacije podloge dijelimo na:

2.1. TOPLINSKE IZOLATORE

2.2. ZVUČNE IZOLATORE

2.3. HIDRO IZOLATORE

2.4. PARNE BRANE

2.5. IZOLACIJE ZA KLASIČNO TOPLOVODNO PODNO GRIJANJE

Poliuretansko-mineralne podloge (PUM) su najbolji izbor ukoliko želite maksimalnu zvučnu izolaciju.

Ekstrudirani polistiren (XPS) osigurava najbolju toplinsku izolaciju. Polietilen visoke gustoće (PEHD) odličan je izbor za podno grijanje i također zvučnu izolaciju, dok hidroizolaciju i parnu branu osiguravaju hidroizolacijske folije.

Tijekom kupovine odabrane podne obloge treba voditi računa da prodavač nudi odgovarajuću podnu izolaciju, odnosno podlogu, kako bi se osigurala maksimalna kvaliteta, funkcionalnost i garancija na same podne obloge.

I zapamtite – odgovarajuća podna izolacija jamči dugotrajnost podne obloge!

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri izboru podne izolacije, svakako nas kontaktirajte ili posjetite naše stručno osoblje na odjelu Vrata i podnih obloga u JAX prodajnim centrima!
PODIJELI

U utorak 30.04. web stranica Jax.hr će biti nedostupna od 10:00h - 17:00h