Koje podne obloge odabrati za podno grijanje?

Koje podne obloge odabrati za podno grijanje?

Ako trenutno birate podne obloge za podno grijanje, donosimo nekoliko savjeta i uputa za lakši izbor.

S obzirom na trendove koji nameću postavljanje podnog grijanja, na tržištu se mogu pronaći dvije osnovne vrste podnog grijanja:

1. TOPLOVODNO PODNO GRIJANJE (klasično) je sustav grijanja u kojem zagrijana voda prolazi cijevima koje se nalaze u estrihu 30-35mm te se prostiru cijelim podom prostorije.

Prednosti takvog podnog grijanja su niskotemperaturno grijanje, energetska štedljivost i sigurnost za zdravlje i okoliš.

2. ELEKTRIČNO PODNO GRIJANJE (na struju) je sustav grijanja u kojem se grijanje bazira na strujnom zagrijavanju grijaćih mreža koje su položene direktno na estrih, a ne u estrihu kao toplovodno podno grijanje.

Prednosti takvog podnog grijanja su jednostavna i brza montaža, financijska štedljivost i sigurnost za zdravlje i okoliš.

 

Koje podne obloge odabrati za pojedinu vrstu podnog grijanja?

Podne obloge se mogu podijeliti u četiri osnovne kategorije:

  1. Parketi
  2. Laminati
  3. Vinilni podovi
  4. Keramičke pločice

Za toplovodno podno grijanje mogu se odabrati sve četiri kategorije podnih obloga.

Za parkete

Ukoliko se postavlja parket, treba paziti da on bude višeslojni odnosno dvoslojni ili troslojni jer jedino takvi parketi su toplinski provodljivi i ne deblji od 14 mm. Parkete je uvijek preporučljivo lijepiti jednokomponentnim elastičnim ljepilima za podna grijanja u kombinaciji sa predpremazima za estrih.

Vlaga u estrihu prije postavljanja parketa ne smije biti veća od 1,8% mjereno po CM metodi.

Za laminate

Ako se postavlja laminat, na estrih prvo idu podne izolacije certificirane za podno grijanje, perforirane podloge koje su najčešće debljine 1,0 mm – 5,0 mm pa onda laminat koji ne bi trebao biti deblji od 10 mm.

Što je laminat tanji, to je veća efikasnost podnog grijanja.

Za vinilne podove

Za vinilne podove estrih mora biti ravan, gladak, bez neravnina i pukotina. Idealno je odabrati vinilne podove debljine 4,0 mm – 5,5 mm debljine na plivajući sistem polaganja uz polaganje podne izolacije debljine 1,0 mm – 1,2 mm certifiirane za podno grijanje. Ukoliko se odabere vinilni pod debljine ispod 4,0 mm, onda bi takav vinilni pod obavezno trebalo zalijepiti na estrih cijelom površinom specijalnim ljepilom za LVT (glue down). Zbog izuzetne toplinske provodljivosti temperatura podnog grijanja ne bi trebala biti veća od 27°C.

Vlaga u estrihu prije postavljanja laminata i vinilnih podova ne smije biti veća od 2,0% mjereno po CM metodi.

NAPOMENA: Prije postavljanja bilo kakve podne obloge na toplovodno grijanje potrebno je odraditi protokol podnog grijanja!

Za električno podno grijanje

Za električno podno grijanje može se odabrati samo četvrta kategorija podnih obloga odnosno keramika. Zašto je tako? Zato jer ni jedan proizvođač parketa, laminata i vinilnih podova ne daje garanciju za postavljanje navedenih podnih obloga na takvu vrstu podnog grijanja. Navedeno se događa iz razloga što nema dodatne izolacije estriha kao kod toplovodnog podnog grijanja, nego se podna obloga postavlja direktno na grijaće mreže koje se zagrijavaju ispod parketa, laminata i vinilnog poda te samim time to predstavlja opasnost.

Keramičke pločice se ‘izoliraju’ keramičkim ljepilom za podno grijanje od grijaćih mreža električnog podnog grijanja te su zato najbolji i jedini izbor.

Na tržištu se pojavila i nova podvrsta električnog podnog grijanja, sa grijaćim mrežama koje se dodatno izoliraju nivelirajućim masama za izravnavanje. To je još uvijek relativna novost na tržištu pa samim time još uvijek nije dovoljno istraženo kakve bi se druge podne obloge mogle postavljati na takvo podno grijanje.

Keramičke pločice i dalje ostaju jedini i najbolji izbor za sve vrste i podvrste električnog podnog grijanja.

 

Prije kupovine i postavljanja obavezno treba provjeriti je li određena željena podna obloga pogodna za ugradnju u sustav podnog grijanja.

I na kraju, uvijek i bez izuzetaka se treba pridržavati pravila, preporuka i uputa proizvođača i prepustiti postavljanje podnih obloga stručnim osobama, stoga nas za više savjeta slobodno kontaktirajte – tu smo za Vas!

 

Pregledajte JAX ponudu podnih obloga ovdje.

PODIJELI

U utorak 30.04. web stranica Jax.hr će biti nedostupna od 10:00h - 17:00h